Savęs supratimas, skatinantis veikti.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO®)

Atviri mokymai

Visi FIRO® Mokymai
image/svg+xml

FIRO-B® Instrumento istorija

Psichologijos mokslų daktaras William Schutz (1925–2002) FIRO® instrumentą sukūrė remdamasis teorija, kad kiekvienas iš mūsų be išlikimui būtinų poreikių – maisto, pastogės, šilumos – dar turime unikalių tarpasmeninių poreikių, kurie daro didelį poveikį mūsų motyvacijai. Šiuos poreikius galima suskirstyti į tris sritis – Įtraukimo, Kontrolės ir Artumo. Mes patiriame diskomfortą, jei nepatenkinami mūsų biologiniai poreikiai, ir lygiai taip pat sunerimstame bei susierziname, jei ignoruojamas mūsų unikalus „požiūrio taškas“ – arba psichologinių poreikių rinkinys.

Šios teorijos esmę apibūdinanti trumpa sentencija skamba labai paprastai – „Understand Behavior to Meet Your Goals“ (Suprasti elgesį tam, kad pasiektume savo tikslus). Kitaip tariant, jei Jūs gerai suprantate savo elgesį ir jo įtaką kitiems žmonėms, jums nebus jokia paslaptis, kaip efektyviai išnaudoti savo ir kiekvieno komandos nario natūralius elgesio poreikius. Taip pat jūs galėsite greičiau ir efektyviau dirbti grupėse, kai žinosite, kad siekiant bendro tikslo egzistuoja ir kitokie, ne tik jums natūraliai priimtini, būdai ir stiliai.

FIRO-B®

Suprantamu formatu atskleidžia mūsų elgesio ir santykių poreikio su kitais žmonėmis esminius principus. Jūsų atsakymai į FIRO-B® klausimyną yra pateikti standartinėje rezultatų lentelėje su balų pasiskirstymu ir trumpu rezultatų apibendrinimu.

 • 54 klausimai į kuriuos atsakyti užtruksite apie 20 min.
 • Platus pritaikymas problemų sprendimui įvairiose srityse – nuo streso valdymo iki komunikacijos ir inovacijų
 • Pateikiamas bendras apibūdinimas kaip asmenys bendrauja vieni su kitais ir ko tikisi iš kitų
 • Gali generuoti įvairias išsamias ataskaitas, taikomas tam tikrose srityse, tokiose kaip komunikacija, streso valdymas, sprendimų priėmimas, komandos dinamika ir t.t.
 • Testas ir rezultatai pateikiami anglų kalba

 

Plačiau

Asmeninės naudos:

 • Gilintis į savęs suvokimą, tikrumą ir savo pasirinkimus
 • Tyrinėti elgesį, emocijas ir savivoką
 • Didinti pasitikėjimą savimi
 • Suprasti gyvenimo pokyčius
 • Pakelti komandos narių suderinamumą
 • Tyrinėti darbo santykius ir lyderystę
 • Spręsti vidinius (asmenybinius) ir tarpasmeninius  konfliktus

 

FIRO Business®

Yra paremta tuo pačiu klausimynu kaip ir FIRO-B®, tačiau rezultatai yra pateikiami naudojantis darbinės sferos terminologija – dalyvavimas, įtaka ir ryšiai. Tai yra vertinga priemonė atskleidžianti ir galinti padėti organizacijoms plėtoti savo žmogiškąjį kapitalą.

 • 54 klausimai į kuriuos atsakyti užtruksite apie 20 min
 • Detaliai ir išsamiai paaiškina jūsų individualius poreikius ir jų ryšį su lyderystės, komunikavimo, darbu grupėse bei kitais darbiniais aspektais.
 • Pateikia rekomendacijas individualiam tobulėjimui remiantis platesniu požiūriu į jūsų santykius darbinėje veikloje
 • Generuoja papildomas ataskaitas kurios gali būti naudojamos vadovavimo ir lyderystės gebėjimų ugdymui
 • Testas ir rezultatai pateikiami anglų kalba
Plačiau

Vertė organizacijai:

 • Augantis lyderių efektyvumas
 • Bendros sąlygos komandos sinergijai skatinti
 • Tobulinti įgūdžius darbo našumui skatinti
 • Didinti individualų ir komandinį sąmoningumą
 • Kurti pasitikėjimą tarp komandos narių
 • Kurti sprendimų priėmimo procesą kartu su valdymu
 • Padidinti komandos suderinamumą
 • Pagerinti komunikaciją

MBTI® + FIRO® LEADERSHIP REPORT

Leadership ataskaita ir mokymo programa skirta tam, kad padėti jums ištirti ir išplėsti jūsų supartimą apie savo naudojamą lyderystės stilių jūsų organizacijoje ir kaip kiti galoi tai priimti ir į tai reaguoti.

Šios ataskaitos informacija yra paremta jūsų atsakymais į du instrumentus: FIRO-B® (Fundamental Interpersonal Relations Orientation-BehaviorTM) ir MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®) įsivertinimai. Abu šie instrumentai apima pagrindines asmenybės savybes ir elgesio aspektus, tokius kaip komunikacija, problemų sprendimas, sprendimų priėmimas ir tarpasmeniniai santykiai. Šie instrumentai yra skirtingi, tačiau kiekvienas jų pateikia jūsų, kaip vadovo asmenybės įžvalgas per skirtingus požiūrius. Kartu jie papildo vienas kitą ir pateikia detalią vertingą informaciją apie tai kaip įgyvendinti savo asmeninę lyderystės tobulinimo programą.

Papildomai be informacijos apie jūsų lyderystės stilių, ši ataskaita gali jums padėti kaip lyderiui išmokti:

 • Atpažinti kad kiekvienas žmogus turi ne tik stiprybių bet ir „aklų dėmių“
 • Toleruoti įvairius žmonių požiūrius, vertybes ir elgesį;
 • Pamatyti skirtingus veiklos stilius, kaip galimybę apjungti skirtingus talentus organizacijoje;
 • Naudoti situacinį vadovavimą atsižvelgiant į stuaciją ir žmonių skirtingus poreikius nepaisant savo poreikių ir preferencijų.
Plačiau

FIRO® instrumentas

FIRO® instrumentas, pradėtas plėtoti dvidešimto amžiaus šeštajame dešimtmetyje, šiuo metu yra viena plačiausiai naudojamų priemonių, padedančių žmonėms suprasti save ir rasti būdų efektyviau dirbti vieniems su kitais. FIRO® instrumento efektyvumą nuolat patvirtina įvairūs tyrimai, o jo vertę pripažįsta įvairių sričių profesionalai naudojantys jį įvairiose srityse:

 1. Lyderystė
 2. Paaiškina jūsų tarpasmeninius santykius
 3. Suprasti visų komandos narių indėlį
 4. Kurti efektyvius ir abipusiai vertingus santykius
 5. Leidžia suprasti kokį poveikį turi darbinėse situacijose
 6. Darbo santykių gerinimas
 7. Komunikacija ir įtaka darbo grupėms
 8. Komandos formavimas ir vystymas
 9. Vadybos ir vadovavimo plėtojimas
 10. Konfliktų prevencija ir valdymas
Loading...