NAUJAS POŽIŪRIS Į TAI KĄ REIŠKIA BŪTI SAVIMI

The Myers – Briggs Type Indicator

Atviri mokymai

Visi MBTI® Mokymai
image/svg+xml

MBTI asmenybės tipologija

MBTI® instrumentų autorės, Katharine Cook Briggs (1875-1968) ir jos duktė Isabel Briggs Myers (1897-1980), entuziastingai ir metodiškai stebėjo žmogaus asmenybių skirtumus. Jos studijavo ir plėtojo šveicarų psichiatro Carlo G.Jungo (1875-1961) idėjas bei pritaikė jas tam, kad geriau suprastume aplinkinius žmones. Pasibaisėjusi žmogiškojo potencialo švaistymu Antrajame pasauliniame kare, I. Myers ėmė kurti indikatorių, kad žiniomis apie psichologinius tipus ir asmenybių skirtumus galėtų pasinaudoti kuo daugiau žmonių.

MBTI Step I™

MBTI Step I įsivertinimas identifikuoja asmenybės tipą, sudarytą iš keturių pagrindinių preferencijų ir pateikia bendrą aprašymą apie tai kaip žmonės bendrauja su kitais ir koks yra jų santykis su aplinkiniu pasauliu. Šio informacija padeda žmonėms konstruktyviai ir produktyviai pagerinti tiek dalykinius tiek asmeninius santykius.

MBTI įankis yra puikus išteklis siekiant pagerinti komandos rezultatyvumą, lyderių augimui, sprendžiant konfliktus, sprendžiant karjeros vystymo klausimus bei konsultuojant kitus.

Mokymo programos turinys:

 • Jūsų MBTI hipotezė
 • Darbo stilius
 • Komunikavimo stilius
 • Sprendimo priėmimo stilius
 • Tipų dinamika ir asmeninis tobulėjimas bei vystymasis
Plačiau

MBTI Step II™

MBTI® Step II pateikia išsamesnį asmenybės tipo ir elgesio aprašymą. Jūs įvertinsite detalią ir personalizuotą informaciją apie komunikaciją, sprendimų priėmimą, pokyčių ir konfliktų valdymą. MBTI Step II ataskaita yra sukurta taip, kad pateiktų išplėstą jūsų asmenybės įvertinimą.

MBTI Step II instrumente kiekviena iš keturių dichotomijų yra sudaryta iš penkių gilesnių aspektų. Šie 20 aspektų detaliai ir išsamiai paaiškina individualų unikalumą ir padeda identifikuoti to paties tipo asmenybių skirtumus. Step II apšviečia subtilius asmenybės tipo niuansus, kuriuos mes visi turime. Tai padeda nustatyti asmenines stiprybes ir iššūkius, kurie yra aiškūs ir specifiški, kokius rezultatus kuriant tam tikti tipai yra produktyvesni.

Mokymo programos turinys:

 • Jūsų asmenybės tipo giluminė ataskaita
 • Tipų dinamika ir asmeninis tobulėjimas bei vystymasis
 • Komunikavimo stilius
 • Komandinis stilius
 • Sprendinų priėmimo stilius
 • Lyderystės stilius
 • Konfliktų valdymo stilius
 • Pokyčių valdymas ir stresas
Plačiau

MBTI® + FIRO® LEADERSHIP REPORT

Leadership ataskaita ir mokymo programa skirta tam, kad padėti jums ištirti ir išplėsti jūsų supartimą apie savo naudojamą lyderystės stilių jūsų organizacijoje ir kaip kiti galoi tai priimti ir į tai reaguoti.

Šios ataskaitos informacija yra paremta jūsų atsakymais į du instrumentus: FIRO-B® (Fundamental Interpersonal Relations Orientation-BehaviorTM) ir MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®) įsivertinimai. Abu šie instrumentai apima pagrindines asmenybės savybes ir elgesio aspektus, tokius kaip komunikacija, problemų sprendimas, sprendimų priėmimas ir tarpasmeniniai santykiai. Šie instrumentai yra skirtingi, tačiau kiekvienas jų pateikia jūsų, kaip vadovo asmenybės įžvalgas per skirtingus požiūrius. Kartu jie papildo vienas kitą ir pateikia detalią vertingą informaciją apie tai kaip įgyvendinti savo asmeninę lyderystės tobulinimo programą.

Papildomai be informacijos apie jūsų lyderystės stilių, ši ataskaita gali jums padėti kaip lyderiui išmokti:

 • Atpažinti kad kiekvienas žmogus turi ne tik stiprybių bet ir „aklų dėmių“
 • Toleruoti įvairius žmonių požiūrius, vertybes ir elgesį;
 • Pamatyti skirtingus veiklos stilius, kaip galimybę apjungti skirtingus talentus organizacijoje;
 • Naudoti situacinį vadovavimą atsižvelgiant į stuaciją ir žmonių skirtingus poreikius nepaisant savo poreikių ir preferencijų.
Plačiau

MBTI® instrumentas šiandien

Po daugiau nei 60 metų tyrinėjimų ir tobulinimo, dabartinis MBTI® inventorius yra pats populiariausias ir plačiausiai naudojamas psichometrinis instrumentas, leidžiantis suprasti normalius asmenybių skirtumus. Kadangi jie paaiškina pagrindinius žmonių psichologijos dėsningumus, MBTI® įrankiai naudojami patiems įvairiausiems tikslams.

Loading...